Aanpak
1
Kennismaking
Tijdens een eerste gesprek (1-2h, online of fysiek), maken we kennis met elkaar, jouw context, vraag en verwachtingen.  Op basis hiervan bakenen we in overleg een eerste werkpakket ("opdracht") af.  Dit werkpakket kan omvatten: 
- creatie van een prototype, bv. om te illustreren hoe jouw werkplek er zou kunnen uitzien
- creatie van werkende werkplek, met een welomschreven set aan functionaliteiten
- creatie van een aantal voorafgesproken andere artefacts (bv. beschrijving van de gewenste toekomstige situatie, een uitgeschreven behoefteanalyse, ...)
- een aantal overleg momenten en workshops
- één of enkele specifieke coaching of training sessies
- een combinatie van dit alles
2
Offerte
- dimple maakt een offerte voor uitvoering van de opdracht.  Deze houdt rekening met de (geschatte) complexiteit, doorlooptijd, benodigd aantal workshops en tussentijds overleg. 
- dimple zal in zijn offerte ook een aantal uitgangspunten vermelden, noodzakelijk voor een vlotte uitvoering.  
- dimple werkt standaard met een vaste prijs (en scope) offerte, zo weet je vooraf met welk budget rekening te houden.  Op vraag werken we ook in regie (obv gedetailleerde timesheet).
- dimple maakt vaste prijs/scope-offertes voor opdrachten die voldoende omlijnd zijn om realistisch te kunnen inschatten.   Zo nodig wordt de opdracht opgesplitst in kleinere afgebakende gehelen.
3
Akkoord offerte
 Van zodra je de offerte goedkeurt, plannen we de uitvoeringsfase. 
4
Uitvoering
- We delen de uitvoeringsfase op in een aantal "iteraties".  Bij voorkeur met een vaste lengte (bv. 1 of 2 weken).
- Na elke iteratie plannen we een overleg (1-2h, fysiek of online).  Die omvat steeds: een demo van de werkplek-in-wording, planning en verfijning van de volgende iteratie (workshop) en het  overlopen van de openstaande en in te plannen acties.
Zo creëren we een werkbaar ritme, mét voldoende ruimte voor tussentijdse feedback en bijsturing. 

Hou er rekening mee dat ook jij (voldoende) tijd inplant om de nieuwe omgeving te leren kennen, te testen, je vragen te verzamelen, content te creëren en - indien van toepassing -, je team te betrekken.  
5
Oplevering en garantie
Na de laatste iteratie volgt de "oplevering".  Dan start de garantie-periode.  Je kan je werkplek in gebruik nemen.  Tijdens de garantie worden eventuele mankementjes kosteloos verholpen.   
6
Nazorg
Na de garantie-periode kan je nog steeds beroep blijven doen op dimple.  Interventies, aanpassingen, ... worden in regie gefactureerd.  
Troeven
Snel, betaalbaar en wendbaar
dimple gebruikt state-of-the-art low-code platformen (Notion, Make, Tally, ...).  Hierdoor zijn we bijzonder snel, kosteneffectief en flexibel.  
Maatwerk
dimple ontwikkelt digitale werkplekken afgestemd op jouw doelen, noden en werkcontext (en niet omgekeerd!).   Een digitale werkplek is gemaakt om mee te groeien met jouw zaak.  Met elke nieuwe uitdaging en behoefte die zich aandient.        
Gebruiksvriendelijk
Een digitale werkplek is géén doel op zich.   Het is een middel om mensen te helpen om hun doelen te bereiken. dimple heeft ruime ervaring met het ontwerp en de bouw van gebruikersvriendelijke digitale webapplicaties binnen een professionele context.

Contact

dirk@dimple.be
+32 472 61 99 33
btw: BE 0870.059.613
iban: BE59 7340 1327 1326
bic: KREDBEBB
LinkedIn

Maak een afspraak