Flow- , informatie- en behoeftenanalyse
"Een systeem is meer dan de som van haar delen". 

Om verbetering (bv. qua samenwerking, productviteit, kwaliteit, werkvoldoening, omzet...) van het "globale systeem" (jouw team of onderneming) mogelijk te maken, hebben we eerst het systeem vandaag te begrijpen. 

Van hieruit bedenken we (stappen naar) de gewenste toekomstige situatie.  En deze bepalen dan de krijtlijnen voor een digitale werkplek.

Deze oefening is vooral van belang bij complexere ecosystemen: grotere teams, grote variatie in processen, diensten en producten.
Voor eenvoudigere omgevingen zal dit bij aanvang van elk traject, in verkorte vorm gebeuren.  
Terug naar aanbodMaak een afspraak
Huidige situatie
 We nemen een deep-dive in je huidige manier van werken en onderzoeken:  
- welke diensten en producten biedt je aan?  en aan wie?
- welke concepten en termen hanteer je?
- via welke processen creëer jij (of je team) waarde?
- uit welke processtappen bestaat elk proces?
- wie (intern en/of extern) is hierbij betrokken?
- welke informatie is hierbij noodzakelijk? of wenselijk?  
- welke tools ondersteunen deze processen?
- wat zijn typische doorlooptijden en bottlenecks?  in welke omstandigheden?

We doen dit o.m. door de techniek van value-stream-mapping.  Ook maken we gebruik van context-, sequence, activity diagrams waar relevant.  We hanteren hierbij steeds een systemische blik.   
Gewenste toekomstige situatie
Door een kritische blik op de huidige situatie, kijken we we hoe verschillende vormen van "verspilling"  (tijd, aandacht of middelen) kunnen vermijden of verminderen. 
We tekenen de gewenste (toekomstige) werkwijze uit.  
Behoeften digitale werkplek 
Op basis van de gewenste toekomstige situatie wordt duidelijk welke kernprocessen evt. dienen  verbeterd worden.  Een digitale werkplek kan deze flows ondersteunen.  Alvorens te starten met het ontwerp willen we in kaart brengen welke behoeften een tool minimaal moet kunnen invullen.   Met welke  randvoorwaarden (aantal gebruikers, groei, volume, groeiverwachtingen, ... ) moet rekening gehouden worden?  Welke behoeften zijn prioritair?  Via welke roadmap willen we deze invullen?  
Troeven
Snel, betaalbaar en wendbaar
dimple gebruikt state-of-the-art low-code platformen (Notion, Make, Tally, ...).  Hierdoor zijn we bijzonder snel, kosteneffectief en flexibel.  
Maatwerk
dimple ontwikkelt digitale werkplekken afgestemd op jouw doelen, noden en werkcontext (en niet omgekeerd!).   Een digitale werkplek is gemaakt om mee te groeien met jouw zaak.  Met elke nieuwe uitdaging en behoefte die zich aandient.        
Gebruiksvriendelijk
Een digitale werkplek is géén doel op zich.   Het is een middel om mensen te helpen om hun doelen te bereiken. dimple heeft ruime ervaring met het ontwerp en de bouw van gebruikersvriendelijke digitale webapplicaties binnen een professionele context.

Contact

dirk@dimple.be
+32 472 61 99 33
btw: BE 0870.059.613
iban: BE59 7340 1327 1326
bic: KREDBEBB
LinkedIn

Maak een afspraak